CF Cunit
Segueix-nos a Facebook

 

Lliga Futbol 7

Descarregeu-vos la fulla d'inscripció
Descarregeu-vos el reglament
Descarregeu-vos la renúncia de l'assegurança

 

INSTAL·LACIONS

Camp Municipal de futbol de Cunit: Carretera de Cunit a Clariana sense nº.

REGLAMENT LLIGA F-7 CUNIT

1. REGLES
La lliga es jugaran d'acord al reglament propi de futbol 7 marcat per la R.F.E.F. excepte en els aspectes que es detallen en aquest reglament.

2. FORMAT DEL TORNEIG
Cada partit guanyat suposa l'obtenció de TRES PUNTS. En cas d'empat cada equip obtindrà UN PUNT. Si al final de la lliga dues o més equips haguessin sumat el mateix nombre de punts, es procedirà a determinar la classificació de la següent forma:

· Resultat particular entre els equips empatats.
· Diferència de gols.
· Gols a favor.
· Menor nombre de targetes grogues i vermelles.

3. PROGRAMA DE PARTITS
El calendari detallat apareixerà a la pàgina web (http://www.cfcunit.cat) indicant la jornada, l’hora del partit i el camp on es jugarà.

4. DURACIÓ DE PARTITS
Els partits tindran una durada de 50 minuts (2 parts de 25) amb 5 minuts de descans entre les 2 parts.

5. PUNTUALITAT
Els partits han de començar a l'hora establerta i mai podran perllongar-se més enllà de l'hora prevista de finalització. En cas d'haver algun retard (s'estableix un període de cortesia de 10 minuts) dit temps es restarà dels 25 minuts de la primera part. Abans de l'inici de cada partit el delegat de cada equip haurà de presentar-se davant la responsable de la instal·lació, a la qual lliurarà un DNI i aquesta li indicarà el vestuari que li ha estat assignat.

6. NO PRESENTACIÓ A UN PARTIT
Si algun equip no es presentés a un partit se li donarà el partit per perdut (3-0). Una segona no presentació a un partit podrà implicar l'expulsió de la lliga sense dret a reemborsament de cap classe. Es permet que per motius de causa major un equip ajorni com a màxim 2 partits durant tot el transcurs de la lliga. Per a això haurà d'avisar a l'organització almenys 36 hores abans del inici del partit i estar d'acord els dos equips implicats en l'ajornament. Aquests partits es recuperaran en la data i hora que es comunicarà als equips implicats amb la deguda antelació.

7. LLISTA DE JUGADORS
La llista de jugadors inscrits es farà arribar a l'organització una vegada feta la inscripció de l'equip juntament amb les fotocòpies del DNI de cada jugador. El nombre màxim de jugadors per equip és de 12 jugadors. Si aquesta llista es vol ampliar en algun jugador durant el desenvolupament de la lliga s'haurà de comunicar a l'organització, que decidirà si és possible aquesta ampliació, havent de presentar la fotocòpia del DNI. del nou jugador fins a abans del començament del seu primer partit al responsable de la lliga.
Un jugador no podrà jugar en 2 equips distints que estiguin competint en la mateixa lliga.

8. EQUIPACIONS
Tots els equips haurien de guardar una correcta uniformitat (samarretes del mateix color). Les samarretes han d'estar numerades i cada dorsal haurà de pertànyer al mateix jugador durant tota la durada de la lliga. En cas de produir-se la baixa d'algun jugador i l'alta d'un altre, aquest podrà utilitzar el dorsal del primer donant avís amb anterioritat a l'organització.
Si l'àrbitre decideix que existeix similitud en els colors de les samarretes d'ambdós equips, l'equip que aparegui en segon lloc en el calendari haurà de col·locar-se els petos que els proporcionarà el responsable de la lliga.

9. BOTES
S’haurà d’utilitzar el calçat apropiat, “multitaco” o botes futbol. Està terminantment prohibit utilitzar botes amb tacs d’alumini.

10.CANYELLERES
Es obligatori portar canyelleres per jugar.

11. PROGRAMA DE JOC
L'organització es reserva el dret a canviar el calendari dels partits. Es donarà avís amb la suficient antelació als delegats dels equips afectats.

12. CAMP
El Municipal de Cunit és un camp d'herba artificial de primera qualitat. Els vestuaris s'utilitzaran només per a canviar-se i dutxar-se, havent de fer un ús correcte i deixant-lo en perfecte estat.

13. PILOTES
Tots els partits seran jugats amb balons del nombre 5 (futbol 11), la lliga de futbol 7 de Cunit regalarà una pilota a cada equip. Hi haurà 2 balons per partit, si algun equip perd alguna pilota haurà de reposar-la en el pròxim partit, sent l'equip el responsable de tenir la seva pilota per jugar. Si l'equip es presenta sense pilota, o amb una pilota no adequada, se li podrà donar per perdut l'encontre.

14. REGIMEN DISCIPLINARI
L'expulsió d'un jugador d'un partit (targeta vermella) suposa directament la no alineació de dita jugador en el següent partit, independentment d'una sanció superior que se li pogués imposar i que apareixeria reflectida en la pàgina web de la lliga. El mal comportament tant dintre com fora del terreny de joc implicarà suspensions sobre la base dels següents paràmetres:

· Suspensió de 1 a 2 partits- Insultar, amenaçar o cometre entrades violentes a un jugador de l’equip contrari- Protestes airades a l’àrbitre del partit.
· Suspensió de 2 a 6 partits- Proferir insults o amenaces a l’àrbitre de la trobada- Alineació indeguda de jugadors sancionats. La reincidència en aquest sentit podria dur a l’expulsió de l’equip
· Expulsió de la lliga- Agressió a l’àrbitre de l’encontre- Agressió a un contrari sense disputar el baló- La no presentació d’un equip a un segon partit

15. COMPORTAMENT
L'equip que provoqui la suspensió d'un partit, bé com a conseqüència de la insubordinació col·lectiva dels seus jugadors, abandonament del terreny de joc per part d'aquestos, agressió a contraris, àrbitre, assistents, dirigents, tècnics, etc., bé per la invasió del terreny de joc per part de seguidors del mateix equip, o per qualsevol altra causa que indueixi a l'àrbitre a decretar la suspensió, serà sancionat amb la pèrdua de l'encontre per zero gols a tres (0-3), tret que en el moment de la suspensió el resultat fos desfavorable per un major tanteig en la seva contra. El delegat de l'equip serà responsable del comportament dels seus jugadors i acompanyants tant dintre com fora del terreny de joc. El mal comportament pot dur a l'expulsió del torneig. D'altra banda, qualsevol desperfecte ocasionat en les instal·lacions (camps, vestuaris, entorn,...) serà responsabilitat de l'equip causant i haurà de córrer amb les despeses pertinents.

16. ASSEGURANCES
Tots els jugadors haurien d'estar degudament assegurats, el CF.Cunit no es fa responsable de cap lesió d'aquells jugadors que no tinguin un segur de cobertura. Els interessats podran sol·licitar una assegurança esportiva a preu econòmic a través del Consell Esportiu Comarcal del Baix Penedès.

PREUS
Quota d’inscripció de l’equip: 590 Euros

FORMA DE PAGAMENT
Pagament en Nº de conte BBVA ES09 0182 0256 13 0201704777.Cal portar rebut. Per a qualsevol dubte referent a això està a disposició el telèfon informatiu 977 67 49 55 (Camp de Futbol Municipal), 600258751 Mari.

INSCRIPCIÓ
Per a formalitzar la inscripció en la LLIGA F-7 CUNIT cal que ens facis arribar en els dies acordats la fulla d'inscripció i la documentació pertinent, que et pots demanar al camp de futbol. Per a major informació pots enviar-nos un mail a [email protected]

DOCUMENTACIÓ
· FULL INSCRICIONS
· FOTOCÒPIA DNI i TARJA SANITÀRIA
· FOTOCÒPIA ASSEGURANÇA ESPORTIVA
· REBUT© Club de Futbol de Cunit
Carretera de Cunit a Clariana, s/n (Camp de futbol municipal)
43881 - Cunit - Tarragona

Informació legal | Contacte | Disseny web